קרקע גיליון 19 - אוגוסט 1980

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

לזכרו של ד"ר א. להמן / ד"ר יעקב בך
המשך...

רכישת מקרקעין ע"י נכרים / פרופ' יהושע ויסמן
המשך...

זכויות וחובות של בעל הנחלה / שמחה אסף
המשך...

רישום משבצות הקרקע בהתיישבות העובדת / זאב צור
המשך...

"עסקות קומבינציה" / זאב כהן
המשך...

מעמדה המשפטי של הקרקע מייבוש הים / ד"ר יובל לוי
המשך...

תנאים להחכרת קרקע לתעשייה ומלאכה באזורי פיתוח / יעקב איש שלום
המשך...

תגובה על מידע שפורסם
המשך...

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ופעילותה / מנחם פלור
המשך...

דרכים לייעול השימוש בקרקע חקלאית בפריפריה של הערים
המשך...

מתודולוגיה לחישובי מכסות
המשך...

תחזית ההתפלגות הגיאגרפית של האסירים בעשור הבא
המשך...

ספר חדש: מפת ההתיישבות היהודית בתקופת קדם המדינה / ד"ר מיכאל רומן
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 19 - אוגוסט 1980
קרקע גיליון 19 - אוגוסט 1980