קרקע גיליון 32 - ספטמבר 1990

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

מדיניות קרקעית בצרפת: לקחים לישראל / פרופ' רחל אלתרמן
המשך...

עיירות הפיתוח והמצפים - טעות לעולם חוזרת/ פרופ' אלישע אפרת, פרופ' ארנון סופר, רחל פינקל
המשך...

אפשר גם אחרת: מצוקת הדיור, הגנת הדייר, הדגמות ומסקנות  / היינץ כרוך
המשך...

פיזור אוכלוסיה/ מיכאל קון ז"ל
המשך...

מיסוי השכרת מקרקעין / רו"ח דרור מנטל
המשך...

מס שבח בהעברת זכויות על נחלות במושבים / עדי צביקל, גרשון גורן
המשך...

רישום שיכונים ציבוריים - על פי חוק רישום שיכונים ציבוריים 1964
המשך...

הפנקסים התורכיים / עו"ד אריה אייזנשטיין
המשך...

הערת אזהרה  / עו"ד מאיר אלפיה
המשך...

משדה המחקר
המשך...

פעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 32 - ספטמבר 1990
קרקע גיליון 32 - ספטמבר 1990