קרקע גיליון 8 - ספטמבר 1974

תוכן העניינים
 
אתגרים ובעיות בתחום המדיניות הקרקעית / מאיר זורע
המשך...
 
איכות הסביבה והמדיניות הקרקעית / דוד עמירן
המשך...
 
בעיית שומת מקרקעין בישראל / משה אלמן
המשך...
 
קרקע תעשייתית לצרכי ערי הפיתוח / דן תיכון
המשך...
 
מחירי הקרקע בערים גדולות בעולם / ח. דרין-דרבקין
המשך...
 
הקצאת קרקע ממשלתית לבונים - דרך להוזלת הדיור / אהרון רובינשטיין
המשך...
 
אספקטים תחיקתיים-תכנוניים של בעיית הקרקע / שמואל שקד
המשך...
 
מרכז העסקים הראשי בבאר שבע
המשך...
 
להקמתן של ערי תעשייה בישראל
המשך...
 
שירותים במרכזים כפריים בעולם ובארץ
 
הכלכלה האורבנית - תחומיה ותפישותיה
המשך...
 
בעיות הפיתוח האורבני והאיזורי באנגליה
המשך...
 
תמורות ביחסי הבעלות על הקרקע בגרמניה המערבית
המשך...
 
תחזית הגידול והתפרסות של אוכלוסיית העולם
המשך...
 
לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע גיליון 8 - ספטמבר 1974
קרקע גיליון 8 - ספטמבר 1974