קרקע גיליון 30 - ספטמבר 1988

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

מדינת ישראל אחרת לקראת שנת 2000 
המשך...

אופציה לעתיד: עלות הקרקע בתוכניות מתאר מקומיות/ ד"ר חיים פיאלקוף
המשך...

פוטנציאל התעסוקה של החקלאות הערבית בשטחים / פרופ' דוד גרוסמן
המשך...

ארבע משימות לקידום המדיניות הקרקעית - צורף השעה / א. פוזננסקי
המשך...

מגמות כלליות בהתפתחות החקלאית/ ד"ר חיים צבן
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

קביעת זכויות חכירה, תחשיבי היוון ודמי היתר בקרקע עירונית
המשך...

פרסומים מדיוני החוג למדיניות קרקעית
המשך...

טבלת מחירי קרקע בש"ח לדונם תעשייה ומלאכה באזורי פיתוח
המשך...

מפתח ל-30 חוברות קרקע שהופיעו עד כה
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 30 - ספטמבר 1988
קרקע גיליון 30 - ספטמבר 1988