קרקע גיליון 45 - אוקטובר 1998

תוכן העניינים:

פתח דבר: השיקול הכלכלי במדיניות הקרקעית | עדי ניב
המשך...

הפשיעה החקלאית במושבים הסמוכים לקו הירוק והשלכותיה השליליות על המשך השליטה בקרקע הלאומית | רם גל
המשך...

שיקום השכונות בישראל - מס שפתיים או פרויקט חברתי מהמעלה הראשונה | צבי וינשטיין
המשך...

"הרפורמה במדיניות המקרקעין: דו"ח ועדת רונן - הערכה" - תגובות
המשך...

מס רכוש וקרן פיצויים בישראל - מס מפלה הפוגע בעיקרון השוויון | אהוד מנירב
המשך...

השפעתם של מנהיגי היישובים , היזמים והיקף החובות על תהליך שינוי ייעוד קרקע חקלאית בהתיישבות השיתופית | אורי ברשישת, ערן פייטלסון
המשך...

ערכי קרקע חקלאיים ב"עיר כפרית" | טיציאנו טמפסטה, מארה תיין
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע, גיליון 45