קרקע גיליון 69-70 - דצמבר 2010

דבר יו"ר המכון | עדי ניב
המשך...

משבר המים בישראל: רשמים אישיים של חבר ועדת החקירה | יורם אבנימלך
המשך...

חלום הבקעה | דני רובינשטיין
המשך...

הכנס הארצי השמיני למדיניות קרקעית לאומית

מבוא לכינוס: לאין פניהם של מקרקעי ישראל?

נקבל קק"ל חזקה יותר | אפי שטנצלר
המשך...

פתרון בעיית הדיור טמון בהגדלת ההיצע | אריאל אטיאס
המשך...

מושב ראשון: השפעת התיקון לחוק מקרקעי ישראל על מגזרי המשק הכלכליים

המצב הנוכחי אינו יכול להימשך | עו"ד רחל זכאי
המשך...

לא רוצים כסף, לא רוצים בעלות | איתן בן דוד
המשך...

בואו נשיג אמנה והסכם | אבשלום וילן
המשך...

תנו גם לנו הקטנת חיכוך | עו"ד מיכה דרורי
המשך...

מאבק העובדים "תוקע" את הרפורמה | ח"כ כרמל שאמה
המשך...

דיון מושב ראשון
המשך...

סיכום מושב ראשון: להסתדר בלי המערכות המשפטיות | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

מושב שני: השפעת התיקון לחוק מקרקעי ישראל על המגזר החברתי
השפעת הרפורמה על החברה הישראלית | נחום איצקוביץ
המשך...

לצמצם את העוני ואת הפערים החברתיים | יצחק הרצוג
המשך...

הפרטה חברתית | עו"ד שרגא בירן
המשך...

תיקון 7 - טעות כלכלית וטעות חברתית | עו"ד יובל אלבשן
המשך...

הכפר הקלאסי עובר שינויים | רני טריינין
המשך...

סיכום מושב שני: להתחבר לגלובליזציה | פרופ' שלמה חסון
המשך...

דיון מושב שני
המשך...

מבקשים מענה לדיור בר-השגה | עדי ניב
המשך...

ניהול מקרקעי ישראל כמשאב לדורות הבאים | ירון ביבי
המשך...

דיון
המשך...

סיכום הכינוס: קק"ל מייצרת עושר | יעל שאלתיאלי
המשך...

הכשלים במסמך כרוכים בחלקם זה בזה | יקיר פלסנר
המשך...

המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע שליד הקרן הקימת לישראל | אפי מלצר
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...