קרקע גיליון 51 - אפריל-מאי 2001

תוכן העניינים:

עיגון זכויות החקלאים בקרקע: דרוש הסכם, במקום חקיקה מפלה | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

הרכשת וגם חכרת: תרומת ההתיישבות העובדת למימון רכישת קרקעות מקק"ל | ד"ר מיכל אורן נורדהיים
המשך...

רשויות התכנון בישראל: כשל מערכתי מובנה שנמשך שנים | חיים רמון
המשך...

הבעלות הציבורית על הקרקע היא עדיין כלי חשוב וחיוני להשגת מטרות חברתיות וכלכליות | ד"ר אליהו בורוכוב, פרופ' אליה ורצברגר
המשך...

"קרקע הלאום" - שני אתוסים: הפרטה בעיר, הלאמה בכפר | מיכה דרורי
המשך...

עיקרי המלצות ועדת מילגרום לבחינת ההיבטים הנוגעים לשינוי ייעודה של קרקע חקלאית
המשך...

מי שלא רוצה את דו"ח מילגרום יקבל אותו עם דו"ח רונן | משה ליכטמן
המשך...

סקר "קרקע": מינהל המקרקעין - שירות טוב או שירות דוב | ד"ר מינה צמח
המשך...

הטיפול בפסולת עירונית מוצקה והשפעתה על ניצול הקרקע | ד"ר אופירה אילון, עידו קן
המשך...

מוביל המים הארצי: סוף מעשה בתכנון בריטי תחילה | אהרון יפה
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...