קרקע גיליון 29 - ספטמבר 1987

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

חכירה המתחדשת לצמיתות - תרופת פלא או אחיזת עיניים? / פרופ' יהושע ויסמן
המשך...

מדיניות קרקעית - זכויות בקרקע עירונית/ ד"ר אמנון גולדנברג
המשך...

שיטת חכירה שהיא מכר / זאב צור
המשך...

עם הפנים לשיפור שיטת החכירה וחיזוקה / א. פוזננסקי
המשך...

אפשר להשביח קרקע ע"י טיפול נכון / ד"ר חיים צבן
המשך...

פיתוח כלכלי: הגדלת הכנסות ללא העלאת מיסים
המשך...

אספקטים כלכליים של תכנון שימושי קרקע / ד"ר אליהו בורוגוב
המשך...

התפתחויות בשימושי קרקע בערים ובשוליהן / ה. כרוך
המשך...

הפקעת קרקע ללא תמורה לשם השגת קרקע לצרכי ציבור / בנימין מוריי
המשך...

תכנון השטחים לשמורות טבע וגנים ציבוריים / אליעזר ברוצקוס
המשך...

מחירי מקרקעין ודמי שכירות
המשך...

פסקי דין בענייני מקרקעין
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 29 - ספטמבר 1987
קרקע גיליון 29 - ספטמבר 1987