קרקע גיליון 63 - אוגוסט 2007


אסור לקק"ל להיפרד ממדינת ישראל בכל הקשור לניהול קרקעותיה | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

בחינה אלטרנטיבית של שורשי הקונפליקט הקרקעי בנגב בין הממשלה לבדווים: היבטים גיאו-משפטיים | אבינועם מאיר
המשך...

חקיקה במרחב קולוניאלי: ביטויי המדיניות המנדטורית בחקיקת התכנון הפיזי בארץ ישראל | ענת בר כהן
המשך...

שמירת הייעוד הלאומי של קק"ל פירושה היפרדות מהמינהל | גדעון ויתקון
המשך...

תמורות במושבים בשולי מטרופולין: מקרה חקר המועצה האזורית חוף הכרמל | אסתר כהן, מיכאל סופר
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

 

קרקע - גיליון 63 - אוגוסט 2007
קרקע - גיליון 63 - אוגוסט 2007