קרקע גיליון 77 - אפריל 2018

חוברת נושא: בחינת מוסכמות

דילמת הגמישות התכנונית מול היציבות בחוק התכנון והבנייה | ד"ר בועז ברזילאי
המשך...

מרחב התמרון להקלת מצוקת הקרקע בקרב אוכלוסיית ערבי ישראל | ד"ר אמנון קרטין
המשך...

שטחי שירות: התפתחות ומיסוי | ד"ר בועז ברזילי
המשך...

צעדים לקראת ערים רגישות מים בישראל - אסדרת ההשבה של מי נגר עירוני | ד"ר בועז ברזילי
המשך...

The connectivity of Haifa Urban Open Space Network | Marina Toger, Dan Malkinson, Itzhak Benenson and Daniel Czamanski
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...