קרקע גיליון 44 - יוני 1998

קרקע גיליון 44

תוכן העניינים:

דברי מבוא
המשך...

הגבלת הבעלות במקרקעין | יהושע ויסמן
המשך...

הרפורמה במדיניות המקרקעין - דו"ח ועדת רונן - הערכה | גדעון ויתקון
המשך...

קרקע בידי העם, לרשות העם, לפי צורכי העם | משה ריבלין
המשך...

תכנית המתאר הארצית לתיירות - החלום והמציאות | משה ריגל
המשך...

עוד על הקונפליקט הקרקעי בין בדווי הנגב לבין המדינה | יוסף בן דוד
המשך...

"אחוזת קבר בחיים" - קביעת תעריף לרכישה | אהוד המאירי, דני מור
המשך...

ריבוי הרשויות המקומיות בישראל ומאבקן על הקרקע | אלישע אפרת
המשך...

הפרטה בעת העתיקה | רות קרק
המשך...
קרקע, גיליון 44