קרקע גיליון 26 - אוקטובר 1985

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

רישום דירות ושיכונים בטאבו / דן רז
המשך...

יעדי אוכלוסיה עשויים להשפיע על הפיתוח האזורי / מאיר גרון
המשך...

המחשב האלקטרוני ודוגמה לניתוח נתוני קרקע לצורך חקלאות
המשך...

היטל השבחה ככלי תכנוני / רונית רומנו
המשך...

מפגעים ישירים ועקיפים הנגרמים ע"י מחצבות / צבי זיו
המשך...

מחירי מקרקעין ודמי שכירות חדרים, עלויות ושער יציג לדולר
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

תקצירים באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 26 - אוקטובר 1985
קרקע גיליון 26 - אוקטובר 1985