קרקע גיליון 4 - אביב 1973

תוכן העניינים
 
השפעת המיסוי של שוק המקרקעין והדיור בישראל / שמעון בן שמש
המשך...
 
הרפורמות במיסוי על רכוש - הקפן ומשמעותן / ד.שטאוב
המשך...
 
מדיניות כוללת או מדיניות פיסקאלית גרידא / א. גולדשטיין
המשך...
 
ההשלכות הכלכליות של שיטת המיסוי הנוכחית / ד"ר ח. דרין-דרבקין
המשך...
 
הגורמים להתפשטות של הדיור בבעלות עצמית / ד"ר י.בך
המשך...
 
השפעת המיסוי על מבנה שוק המגורים / ד"ר ד. פינס
המשך...
 
המערך המרחבי של מחירי הקרקע במרכז ירושלים / מרים גבאי
המשך...
 
המדיניות הקרקעית בישראל - מגמות וקשיים / יעקב בן סירא
המשך...
 
המרת הייעוד של קרקע חקלאית לעירונית / א. פוזננסקי, ש. זרחי
המשך...
 
דרכים לחיסול משכנות העוני / אהרון פרבר
המשך...
 
ועידת שטוקהולם לבעיות איכות הסביבה
המשך...
 
מדיוני הוועדה לבעיות שיכון, בניה ותכנון בג'נבה
המשך...
 
תהליכי האורבניזציה ברחבי תבל
המשך...
 
גורמי הביקוש לקרקע לצרכי מגורים
המשך...
 
בשדה מחקר
המשך...
 
בעיות קרקע, דיור וארובניזציה - תמצית מאמרים
המשך...
 
לקובץ הגיליון המלא
קרקע גיליון 4 - אביב 1973