קרקע גיליון 73 - אוגוסט 2016

חוברת נושא: קרקע ככלי למוביליות חברתית

תוכן העניינים


הפרויקט הישראלי החדש - כלים ושיטות לאיתור מלאי הדיור של השיכונים הציבוריים והם פוטנציאל קריטי לחידוש עירוני | פרופ' שמאי אסיף, ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך-פינסלי, טוני בראון, דן רוס (הטכניון)
המשך...

גורמים סביבתיים, דמוגרפיים וכלכליים המשפיעים על מגמות המחירים בשוק הקרקעות העירוניות במגזר הערבי בישראל | פרופ' בוריס א. פורטנוב ונסר ח'יר (אוניברסיטת חיפה)
המשך...

אמידת השפעתם של היצע הקרקע והרגולציה התכנונית ביצירת פערים בין-אזוריים | פרופ' דניאל פלזנשטיין זיו רובין (האוניברסיטה העברית)
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...