קרקע גיליון 5 - קיץ 1973

תוכן העניינים
 
המס על מקרקעין ורכוש במשק הישראלי / פרופ' איתן ברגלס
המשך...
 
שינויים במערך מחירי הקרקע בירושלים 1945-1971 / פרופ' אריה שחר וגב' מרים גבאי
המשך...
 
אספקטים סוציולוגיים של בעיית הקרקע / פרופ' אלכסנדר ברלר
המשך...
 
מדיניות הקרקע החקלאית בארצות מתפתחות / ד"ר אלכסנדר שסקין
המשך...
 
חיסול משכנות עוני - בעיות ופתרונן - דיון
המשך...
 
דרושה רביזיה של מושגי היסוד בתחום השיקום / א. פוזננסקי
 
שיכון ממוסד או השתכנות עצמית - האמנם תהליך מוגמר? / מ. קון
המשך...
 
עדיפות ראשונה לשיקום האוכלוסיה / א. ראב
המשך...
 
דברי תשובה / א. פרבר
המשך...
 
משטר הקרקע בארצות אפריקה
המשך...
 
מפקד המבנים ויחידות הדיור בתל אביב
המשך...
 
יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות לתכנון התחבורה
המשך...
 
מיקום תעשיות ושיטות למניעת זיהום אוויר
המשך...
 
חיזוי הסכנות של זיהום אוויר באיזור מפרץ חיפה
 
מפעילויות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...
 
ברחבי תבל
המשך...
 
לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע גיליון 5 - קיץ 1973