קרקע גיליון 55 - ספטמבר 2002

כנס ירושלים הארצי השני למדיניות קרקעית לאומית

דברי פתיחה

ברכת ראש הממשלה
המשך...

האתגר: הגדרת בסיס אסטרטגי חדש למדיניות קרקעית לאומית כוללת | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

"קרן קימת בת מאה וכל העתיד לפניה" | יחיאל לקט
המשך...

רק החקלאות יכולה לשמור על הרזרבה הקרקעית האמיתית של ישראל | שלום שמחון
המשך...

מושב ראשון
ההחלטה להפריט את התכנון - צעד אמיץ | ד"ר דפנה שוורץ
המשך...

לצפות מן הממשל שיעשה סדר בתחום המקרקעין זו משאלה קשה מאוד למימוש | פרופ' יחזקאל דרור
המשך...

קק"ל חייבת נאמנות, קודם כל לעקרונותיה, שתכליתם קיום חיים יהודיים מלאים בארץ ישראל | שלמה גרבץ
המשך...

מי שחושב שמשך התכנון ותקופת "הבשלת התכנון" חייבים להתקצר - שוגה באשליות | יעקב אפרתי
המשך...

למינהל לא צריכות להיות נורמות תכנון, אלא נורמות של ניהול מקרקעין | גדעון ויתקון
המשך...

השליחות האחת והיחידה של קק"ל היא שמירה על קרקעות הלאום | פרופ' יוסי כץ
המשך...

מושב שני
דברי פתיחה: פרופ' שאול קרקובר
המשך...

התכנון העתידי מתמקד בהגנה מרבית על שטחים חקלאיים ועל שטחים פתוחים תוך הגבלת הבינוי רק ל"אזורי חיפוש" | פרופ' אריה שחר
המשך...

כל עוד לא קיימת תחושה מעוגנת של שייכות אל ה"אדמה", קיים קושי גדול מאוד לנהל את ה"קרקע" | אורי שגיא
המשך...

מקומם של השטחים הפתוחים בתפיסת התכנון הארצי | עמרם קלעג'י
המשך...

לא התכנון הלאומי קובע מה יקרה בשטח, אלא היישום על פי לחצי כוחות השוק | נחום איצקוביץ
המשך...

בלי רגולציה מרחבית מוכתבת עלולה ישראל להפוך לתוצר מקוטב של "פרברים, גטאות ומשכנות עוני" | פרופ' שלמה חסון
המשך...

מדיניות קרקעית לאומית בברזיל כמכשיר לתיקון אי-צדק חברתי | פרופ' לואיס גודיו טריגו
המשך...

מושב שלישי
דברי פתיחה: פרופ' יהודה גרדוס
המשך...

האיום הדמוגרפי מחייב החלטות הנוגעות לאדמה, למי היא שייכת, היכן עוברים גבולותיה ואיך מתכננים את השימוש בה | אלוף עוזי דיין
המשך...

ללא תמיכה בהתיישבות עלולה ישראל להגיע לשבר שאותו תיאלץ לאחות ולשקם בעלויות כבדות - כלכליות וחברתיות | ח"כ אבשלום (אבו) וילן
המשך...

חובתנו להעניק למתיישבים את האפשרות לממש את זכותם ל"חוזה הגון לדורות" על הקרקע שנקנתה במחיר עמל, יזע ודם | תא"ל מיל' עוזי קרן
המשך...

חשיבות הקרקע במובן "שטח" נמדדת גם ביחס לשאלה מי השכנים הגובלים בנו | פרופ' חנוך לביא
המשך...

רק הפיכת המינהל לרשות עצמאית יעילה תחלץ את ישראל מהסבך הבירוקרטי | ח"כ נעמי בלומנטל
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גיליון 55 - ספטמבר 2002 קרקע - גיליון 55 - ספטמבר 2002 קרקע - גיליון 55 - ספטמבר 2002