קרקע גיליון 12 - דצמבר 1976

תוכן עניינים

להיערכות חדשה בתחום המדיניות הקרקעית (עקרונות והצעות) / מאיר זורע ו-א. פוזננסקי
המשך...

על מדיניות הקרקע החדשה בבריטניה / פרופ' נתנאל ליצ'פילד
המשך...

הפקעת קרקעות לצרכי ציבור - היבטים עיוניים / יוחנן אלון
המשך...

פוטנציאל הנוף והביקוש לנופש בפארק הכרמל / רות אניס, מירה ברון, מרדכי שכטר
המשך...

לבחינה מחדש של המדיניות הקרקעית בישראל / יוסף מרר
המשך...

גיאוגרפיה עירונית בישראל / אליהו טלמון
המשך...

היקפיה ומאפייניה של הבנייה בישראל למן קום המדינה
המשך...

בעיות העיר וההתיישבות / ברברה ווארד
המשך...

תכנון ערים, רעש תחבורה וקיברנטיקה / ד"ר א. שוורץ ו-פ. ליאונוב
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 12 - דצמבר 1976
קרקע גיליון 12 - דצמבר 1976