קרקע גיליון 37 - דצמבר 1993

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

היוון דמי החכירה/ גדעון ויתקון
המשך...

הרהורים במדיניות קרקעית / זאב צור
המשך...

ישראל בשנת 2000 - גן עדן אורבני או גיהנום של בטון/ דניאל מורגנשטרן
המשך...

שימושי קרקע בנגב הצפוני  - הפקר/ אלישע אפרת
המשך...

מיפוי הקדסטרי של ארץ ישראל בשנים 1858-1928 / דב גביש ורות קרק
המשך...

החדירה הלא קרקעית למושב בשנות השמונים - השפעות על השימוש בקרקע  / דוד גרוסמן
המשך...

היחסים הקרקעיים בין הרשויות המקומיות לבין מינהל מקרקעי ישראל / יהודה זיו
המשך...

ענף האבן ביהודה ושומרון / אהרון יפה
המשך...

כיצד נקלטו העולים בתחום הדיור ומספר לקחים שניתן ללמוד מכך
המשך...

כנס שימושי קרקע ומים ופיתוח קרקעות שוליות בהודו / ד"ר מנחם זקס
המשך...

מפעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 37 - דצמבר 1993