קרקע גיליון 58 - נובמבר 2004

מבוא
המשך...

הגיעה עת לשינויים | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

מחקר השוואתי של מדיניות קרקעית לאומית | פרופ' גדעון ביגר, ד"ר אמנון קרטין
המשך...

חדירת שימושי קרקע לא-תעשייתיים לאזורי תעשייה: כוחות שוק או הכוונה ציבורית | זיו גולדפישר
המשך...

משבר התכנון והקרקע בישראל: המאבק על ההסדרה 1988-2003 | פרופ' ערן פייטלסון
המשך...

האם הבעלות הציבורית על הקרקע עדיין רצויה? | ד"ר אליהו בורוכוב, פרופ' אליה ורצברגר
המשך...

מודל חדש להסדרי קרקע עם הבדווים בנגב | ד"ר יוסף בן דוד
המשך...

הבעלות הלאומית על הקרקע והשלכותיה על ההתיישבות בארץ ישראל | ירוחם בן דרור ז"ל, בעריכת פרופ' גדעון ביגר
המשך...

ערכם הכלכלי של שטחים ירוקים בעיר | ורד בן שלמה
המשך...

הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים | פרופ' יעקב צור, ד"ר ישראל פינקלשטיין, תניב רופא
המשך...

השונות המרחבית-עתית בקבלת החלטות ההרחבה למגורים במושבים | גיא נחושתן, פרופ' אליהו שטרן
המשך...

השפעת התמורות במערכת השיתופית בקיבוץ ובמושב על אופי שימושי הקרקע | פרופ' דוד גרוסמן, ד"ר מיכאל סופר
המשך...

שימושי קרקע לא-חקלאיים בהתיישבות
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גליון 58 - נובמבר 2004
קרקע - גליון 58 - נובמבר 2004