קרקע גיליון 40 - ספטמבר 1995

תוכן העניינים:

דבר המערכת
המשך...

רישום זכויות על קרקעות בשטחים מוסדרים ועדכונו | אשר סולל
המשך...

מדיניות הקרקע בהולנד במבט השוואתי | בארי נידהאם
המשך...

הפקעות קרקע: זכויות היחיד מול צורכי הציבור - חלק ב' | נירה אורני, רחל אלתרמן
המשך...

הפרטת הקרקע - איך הכל התחיל? | מיכאל הדסון
המשך...

תכנית מתאר ארצית לתפרוסת הגאוגרפית של האוכלוסייה בישראל | מאיר גרון
המשך...

הקונפליקט הקרקעי בין בדוויי הנגב לבין המדינה - היבטים היסטוריים, משפטיים ואקטואליים | ד"ר יוסף בן דוד
המשך...

שוקי הקרקע העירונית - קווי מדיניות לשנות ה-90 | נועה נחום
המשך...

מפעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

רשימת המאמרים בחוברות "קרקע" ממס' 1 עד 39
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

 
קרקע גיליון 40 - ספטמבר 1995