קרקע גיליון 46 - אפריל 1999

תוכן העניינים:

פתח דבר: דרושה - מדיניות קרקע לאומית | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

איים מלאכותיים מול חופי ישראל | מיכאל בייט
המשך...

מינהל מקרקעין בלי מדיניות קרקעית | אבי דרכסלר
המשך...

הנחת תכנית האב לתחבורה - ישראל הולכת להיות מדינה של שלום | נחום לנגנטל
המשך...

היער כמוצר העומד לשירות הציבור ולא רק כאמצעי לייצור עץ | גדעון ויתקון
המשך...

מרינה אינה רק "מגרש חניה" לסירות מפרש, אל גם פרויקט נדל"ן גדול | אלישע אפרת
המשך...

השמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים בעקבות תיקון 43 לחוק התכנון והבנייה | אפרים שלאין
המשך...

רפורמה קרקעית במזרח ניגריה: מעבר מבעלות מקרקעין על פי נוהג לבעלות בחסות המדינה | אמאה א. ארוה, יוג'ין ק. אקורג'י
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

 
קרקע, גיליון 46