קרקע גיליון 15 - אוגוסט 1978

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

קרקע לאומית, נחלת המתיישב ודמי חכירה / ד"ר עזרא סדן
המשך...

תפרוסת האוכלוסיה ועתודות הקרקע / מאיר גרון
המשך...

הצעות לשיפורים ושינויים בחוק הגנת הדייר / ד"ר דן מרגליות
המשך...

התפתחות מחירי הקרקע למגורים בשנים 1977-1978 / בנימין קנדלר
המשך...

הערות בשולי הסימפוזיון הבינלאומי / יעקב בן סירה
המשך...

הרכוש הפרטי בעולם המושגים האמריקאי / פרופ' מארקוס קאנליף
המשך...

ענף השיש בישראל - בשולי הסקר מטעם מינהל מקרקעי ישראל
המשך...

האקולוגיה החברתית באיזור המטרופוליני של תל אביב
המשך...

מהחלטותיה של מועצת מקרקעי ישראל
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 15 - אוגוסט 1978
קרקע גיליון 15 - אוגוסט 1978