פרסומי המכון

במהלך השנים המכון הפיק והוציא לאור פרסומים מיוחדים ומקצועיים בנושא מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, ופרסם מחקרים שבוצעו על-ידו או נתמכו מקרנותיו. להלן פירוט הפרסומים.

 1. חוברות ובהן סיכומי הפורום הישראלי למדיניות קרקעית.
 2. פרסומים מקצועיים של המכון:
  • הליך חקיקת חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 בהקשרים של מוסדות התכנון, ענת בר כהן.
  • החלשות המערכת השיתופית במושב והתמורות הנובעות מכך, גיורא בן דרור.
  • מחקר השוואתי של מדיניות קרקעית לאומית, גדעון ביגר ואמנון קרטין, 2004.
   המחקר בחן מדדי התייחסות קרקעיים למדיניות הנוהגת ברחבי העולם.
  • האם הבעלות הציבורית על הקרקע עדיין רצויה, אליהו בורוכוב ואליה ורצברגר.
   המחקר בחן האם עקרון הבעלות הציבורית עדיין ממלא תפקידים חברתיים-לאומיים חיוניים, ובעקבות זאת האם יש הצדקה לקיומו.
  • שימושי קרקע לא חקלאיים בהתיישבות, דניאל מורגנשטרן ומיכאל סופר.
   המחקר בחן את התמורות המתרחשות בשימושי הקרקע במרחב הכפרי ואת התרחבות השטח המבונה.
 3. הוצאה לאור / תמיכה בהוצאה לאור של ספרים העוסקים בתחומי המדיניות הקרקעית:
  • עיצוב המרחב בישראל: המפה ההתיישבותית והקרקעית, עורך מדעי שלמה חסון, 2012.
  • קרקע ונופים בישראל, יצחק שנל, מירון דנן ועדי ניב , הוצאת כתר 2010.
   אסופת מחקרים הבוחנת את נופיה של ישראל, את התפתחותם במהלך השנים ואת השפעת הקרקע ושימושיה על היווצרותם.
  • עצים מקודשים בישראל, אמוץ דפני, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2010.
  • קרקעות ארץ ישראל, חנוך לביא, פנחס פיין ויואל דן, הוצאת ארץ 2007.
  • הבדווים בישראל: היבטים חברתיים וקרקעיים, יוסף בן דוד, 2004.
   הספר מספק תיאור נאמן של החברה הבדווית בישראל, תוך התמקדות בבדווי הנגב, ומתן דגש על התמורות בחברה הבדווית.
  • נלבישך שלמת ירק, גדעון ביגר ונילי ליפשיץ, 2004 (תרגום לאנגלית).
  • הבעלות הלאומית על הקרקע והשלכותיה על ההתיישבות בארץ ישראל, ירוחם (בני) בן דרור, 2003.
   הספר הינו עיבוד של עבודת מחקר שהוכנה בשנת 1973 ועניינו הצגת נושא הבעלות הלאומית על הקרקע כפי שנתפש בראשית שנות השבעים.
  • קרקע: סוגיות במדיניות קרקעית, עורכים בני מושקין ועדי ניב, הוצאת כתר 2002 .
  • דיני מקרקעין, חיים זנדברג, 2000 (הוצאה עצמית, המהדורה הראשונה אזלה).