מכרז פומבי מס' מפ/522/23 לביצוע עבודות חפירה ודיפון עבור הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/522/23 לביצוע עבודות חפירה ודיפון עבור הימנותא

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.
 
1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום א' בתאריך 4.6.2023 עד לשעה 12:00.(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז).
טלפון לברור פרטים בלבד 054-5258927 למר גיא יגן או לדוא"ל  guyya@istern.co.il.
 
2. מועד סיור מציעים (חובה) ביום ה' בתאריך 11.5.2023 בשעה 10:30.
במיקום: באתר העבודות, רח' גמלא 9-7, קרית אונו.
 
3. מועד אחרון להגשת הצעות ביום ה' בתאריך 15.6.2023 עד השעה: 12:00.
עדכון: המועד האחרון להגשת הצעות עודכן לתאריך 22.6.2023 עד השעה 12:00
 
4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הימנותא, רח' הגנן 1, מודיעין.
(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).


 
.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז מסמכי המכרז /הבהרות גוברים.