מו"פ בקעת הירדן

ד"נ בקעת הירדן מיקוד 91906
02-9941103, 02-9941290
ziva@mop-bika.org.il
www.mop-bika.org.il

מו"פ בקעת הירדן – תחנת צבי – נמצא במרכז הבקעה, מול קיבוץ גלגל. פעילות המו"פ מתפרשת ממחולה בצפון, לאורך כביש 90, עד מצפה שלם בדרום, ובמערב באזור גב ההר – בקעות, רועי, חמרה, מכורה וגיתית. המו"פ מהווה מנוף לפיתוח החקלאות בבקעה ועוסק ביצירת ידע חדש ויישום ידע קיים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של האזור.

יעד ראשי: חיזוק תשתית חקלאית וכלכלית ליישובי בקעת הירדן במטרה לעודד התיישבות ופיתוח האזור.

  1. פיתוח אלטרנטיבות לגידולים קיימים, תוך חיפוש מתמיד אחר גידולים חדשים והתאמתם לבתי הגידול המגוונים בבקעת הירדן.
  2. פיתוח ושיפור שיטות בגידולים מרכזיים: כרם, תמר, פלפל, תבלינים.
  3. ייעול השימוש במים שפירים.
  4. ייעול השימוש במים מושבים בתנאי בקעת הירדן.
  5. פיתוח טכנולוגיות לעידוד התייעלות, חיסכון בידיים עובדות, הקטנת ההוצאות והעלאת התרומה ליחידת משק.
  6. העלאת ערך התוצרת באמצעות שיפור האיכות.
  7. פיתוח ידע וקידום השימוש בשיטות גידול ידידותיות לסביבה, לרבות חקלאות בת-קיימא.