מו"פ דרום

חוות הבשור, ד.נ. נגב 4, 85400
טלפון: 08-9982432, 08-9985195
office@mopdarom.org.il
www.mopdarom.org.il

מו"פ דרום משרת שלוש מועצות אזוריות: אשכול, שדות נגב ומרחבים. המו"פ מבצע מחקר חקלאי יישומי הן בגידולים אינטנסיביים בבתי צמיחה והם בגידולי שדה ומטעים בשטחים פתוחים ומתווה את צורת הגידול החקלאי ואופיו במושבי צפון הנגב וקיבוצי האזור.

המטרה: קידום, פיתוח וחיזוק תשתית חקלאית ביישובי צפון הנגב והגדלת הרווחיות לחקלאי במטרה לעודד התיישבות ופיתוח האזור באמצעות מחקר חקלאי יישומי.

יעדי מו"פ דרום:

  1. מתן מענה מחקרי לבעיות החקלאים בגידולים המרכזיים באזור (עגבנייה, פלפל, תפוח אדמה, אננס, מנגו, בצל, צנונית, גזר, פרחים, אבוקדו, פסיפלורה ועוד). העברת ידע מקיף והמלצות לחקלאי האזור באופן שוטף ורציף וגזירה של המלצות יישומיות לחקלאים (אגרוטכניקה, מועדי שתילה, זנים מומלצים, השקיה ודישון, סוגי בתי צמיחה וכיסויים, הגנת הצומח ועוד).
  2. הרחבת סל הגידולים ומתן אפשרויות נוספות לחקלאי האזור וזאת על ידי אקלום גידולים חקלאיים (ירקות, תבלינים, פרחים, מטעים בבתי צמיחה ושטחים פתוחים) או התאמתם לתנאי האזור.
  3. אופטימיזציה של ממשק ההשקיה והדישון לגידולים השונים. בחינת חלופות דישון הן להגדלת הרווח לחקלאי והן לשמירה על הסביבה וחקלאות בת קיימא.
  4. התמודדות עם מזיקים ומחלות לשמירה על התוצרת החקלאית, תוך הפחתת השימוש בחומרי הדברה. אופטימיזציה של ממשק ההדברה בכדי לשפר את רווחיות הגידול ולספק מזון בריא יותר לצרכן.
  5. חינוך של הדור הצעיר באזור על מנת שיוכלו להשתלב בחקלאות.
  6. בחינה ופיתוח של טכנולוגיות ושיטות אגרוטכניות שמטרתן ייעול וחיסכון בידיים עובדות, הקטנת ההוצאות והעלאת התרומה ליחידת משק.
  7. כתיבה ועדכון של פרוטוקול גידול מקיף לגידולים שונים.