מו"פ צפון

בית מיג"ל, אזור תעשייה דרומי קרית שמונה
ת.ד. 831 קרית שמונה 11016
טלפון: 04-6953508 פקס: 04-6944980
iris@migal.org.il
www.mop-zafon.org.il


מו"פ צפון משמש כיחידת המחקר והפיתוח של הייצור החקלאי באזור הצפון. ייעוד מו"פ צפון לקדם חקלאות רווחית ומשגשגת בצפון הארץ באמצעות מחקר יישומי מוביל בארץ ובעולם, פיתוח טכנולוגיות יישומיות והטמעתן לקידום ופיתוח חקלאות חדשנית ובת-קיימא.

יעדים כלליים:

  • שיפור הרווחיות והעלאת ערך התוצרת החקלאית (התמודדות מול שווקים מתחרים).
  • פיתוח כלים לייעול השימוש בתשומות: כוח אדם, מים, קרקע והון.
  • פיתוח חקלאות ידידותית לסביבה.
  • פיתוח טכנולוגיות של חקלאות מדייקת.
  • מתן מענה לבעיות גידוליות במגוון גידולים של חקלאי האזור.

כיווני עבודה לשנים 2015 - 2020

  1. חקלאות רווחית – שיפור מתמיד של רמת התפוקות ואיכותן בגידולים המובילים את כלכלת האזור, ייעול השימוש בתשומות, כלים להתמודדות מול איומי היבוא. יעדים פרטניים וכמותיים בתחומים השונים לפי סוג הגידולים.
  2. חקלאות מגוונת – גיוון ענפי החקלאות הרלוונטיים לחקלאי האזור, בחינת גידולים בעלי התאמה אקלימית מקומית, בעיקר בעלי פוטנציאל יצוא ו/או התאמה של זנים חדשים וייחודיים לנישות עיתוי ושיווק, כולל התאמה לתת-אזור ול"מגוון" מתיישבים.
  3. חקלאות "חכמה" – פיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף – ידע טכנולוגי גלום במוצר, functional food, תזונה מקדמת בריאות, חיבור לתעשייה – פעילות משותפת אזורית, גיוס כוח אדם לביצוע משימות.
  4. חקלאות מדייקת – מתן תשומות לפי צורכי היחידה הבודדת, אמצעי חישה מרחוק, יכולת עיבוד מתואמת בקרת שימוש בתשומות – מים, דשן, חומרי הדברה וכו', פיתוח כלים ויכולות.
  5. חקלאות וסביבה – הפחתת שימוש בחומרי הדברה – חיזוק תהליכי היישום. היעד עד שנת 2020 – 70% משטחי הפעילות פועלים בממשק ידידותי. טיפול בפסולת חקלאית, מתן מדויק של דשנים בחקלאות.