מו"פ עמק המעיינות

חוות עדן, עמק בית שאן, מיקוד 11710
טלפון: 04-6586304
shachar@maianot.co.il

מטרת מו"פ עמק המעיינות להרחיב ולשכלל את הייצור החקלאי ביישובי עמק המעיינות, על מנת להבטיח פרנסה נאותה לחקלאים ולמען השארת הבנים - דור המשך באזור. תחנת הניסיונות חוות עדן מהווה את מרכז פעילות המו"פ. בתחנה, המשתרעת על שטח של כ-700 דונם, מבוצעים מחקרים וניסיונות במגוון רחב של גידולי שדה, מטעים ובתי צמיחה, ובאחריותה העמדת ניסיונות ומחקרים בכל תחומי החקלאות בקיבוצי ובמושבי האזור.

יעדי מו"פ עמק המעיינות:

  1. טיפוח ואקלום זנים ומינים של ירקות ותמרים.
  2. הדברה מושכלת של פגעים בירקות ובמטעים.
  3. פיתוח והטמעת שיפורים טכנולוגיים בחקלאות לייעול השימוש במשאבים.
  4. פיתוח ידע למינוף החקלאות המשפחתית בעמק והתאמתו למשקים.
  5. עידוד ופיתוח אמצעי מיכון בשיטות גידול חוסכי כוח אדם.