מו"פ רמת נגב

החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב
ד.נ. חלוצה 85515
טלפון: 08-6557919, פקס: 08-6557492
agr_exp@mop-rng.org.il
www.moprn.org

מאחורי החקלאות הענפה ברמת הנגב עומד מו"פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב – מרכז הניסויים לחקלאות מדברית, המשתמש במי "המוביל הארצי" ובמי תהום מליחים הנשאבים מבארות מקומיות. המרכז ממוקם לא הרחק מהיישוב אשלים, כ-30 ק"מ מדרום לבאר-שבע, קרוב לשפת נחל הבשור, מקום מפגשם של שני סוגי קרקע: אדמת לס ואדמת חול. ייעודו הוא פיתוח שיטות גידול, השקיה, דישון ועיבוד של גידולים חקלאיים והתאמתם לתנאים האקולוגיים הייחודיים של האזור. זאת באמצעות ייזום סקרים, מחקרים עיוניים וניסויים רבים בשטח.

יעדי מו"פ רמת נגב:

 1. פיתוח טכנולוגיות חקלאיות לחיסכון בידיים עובדות, בדגש על שימוש מאוזן ושמירה על ערכי הסביבה.
 2. שיפור הייצור ליחידת שטח בגידולי ירקות, תבלינים, פרחים ומטעים, באמצעות פעולות אגרוטכניות של פריסה מיטבית לקרינת השמש של צמחי המטרה.
 3. ייעול השימוש במים המליחים המקומיים להוזלת עלות המים, להשקיה בירקות, תבלינים ומטעים, תוך שיפור איכות המוצר.
 4. הקדמת ההנבה למרכז החורף בגידולי ירקות, תבלינים ומטעים, תוך ניצול התנאים האקלימיים באזור.
 5. טיפול בבעיות הגנת הצומח בהתאם להנחיות תקנים אירופיים ובינלאומיים בגידולי ירקות, תבלינים ומטעים.
 6. שיפור הטיפול בפרי לאחר קטיף במטרה להאריך את חיי המדף של מוצרים המופנים ליצוא ולשוק המקומי, תוך שמירה על איכותם וטעמם.
 7. פיתוח ואינטרודקציה של גידולים חדשים בפרחים, ירקות ומטעים, להעשרת סל הגידולים האזורי.
 8. שימוש בדשנים זולים יותר כגול דשני אוריאה, וייעול השימוש בדשנים לשיפור ההנבה והפחתת זיהום הסביבה.
 9. פתרון בעיות לטווח הקצר בתחום הגידולים החקלאיים ופתרונות לטווח הבינוני, תוך ניצול היתרונות המקומיים (מים מליחים, אקלים ומרחק מאזורים חקלאיים צפופים).
 10. הכנסת מיכון לצורך חיסכון בכוח אדם.
 11. העברת הידע למשקי החקלאים ופיתוח משקי מודל, תוך הדרכה ומימון של טכנולוגיות אשר פותחו במו"פ ו"הבשילו" ליישום במשקי החקלאים, כגון מוצרי תבלין ועגבניות הגדלות על מים מליחים לצורך שיפור האיכות והטעם, וכל זאת תוך שיפור רמת הידע ועדכון החקלאים במיטב הידע הקיים והמפותח באזורים אחרים.