ארכיון פניות מוקדמות למידע (RFI)

קרן קימת לישראל פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע (RFI) מס' פ/691/23 לקבלת שירותי טלפוניה משרדיים בשרות ובקרה מקצה לקצה

מועד אחרון להגשת מענה: בתאריך 14.4.2024 עד השעה 16:00
 
(תאריך פרסום: 7.3.2024)

בקשה לקבלת מידע (RFI) שימוש ברסק עץ מיערות קק"ל לייצור חשמל בתהליך של גזיפיקציה

תאריך הגשת הצעות: בתאריך 31.8.2023

בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 11474/19 לרכישת מאגר מידע מקוון לציפורים

מועד אחרון להגשת המידע הינו עד ליום 2.12.2021 עד השעה 13:00

בקשה לקבלת מידע (R.F.I) מס' 337/20 לרכישת מאגר מידע מקוון לצמחים ועצים

תאריך הגשת הצעות: בתאריך 1.7.2021 בשעה 13:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.6.2021)