ארכיון פניות מוקדמות למידע (RFI)

בקשה לקבלת מידע (R.F.I) מס' 337/20 לרכישת מאגר מידע מקוון לצמחים ועצים

תאריך הגשת הצעות: בתאריך 1.7.2021 בשעה 13:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 10.6.2021)