מחקרי תחום יער

שם חוקר ראשי: פרופ' צבי מנדל, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: הדברה ביולוגית של כנימה צמרית של האורן
שנת התחלת המחקר: 2010
שנת הגשת המחקר: 2012
שם חוקר ראשי: ד"ר אליזבטה בוארטו, מכון וויצמן למדע
שם מחקר: Radiocarbon dating of living trees in North Negev (Israel)
שנת התחלת המחקר: 2012
שם חוקר ראשי: פרופ' יוסי ריוב, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית
שם מחקר: סלקציה של טיפוסים עמידים ליובש של ברוש מצוי
שנת התחלת המחקר: 2011
שם חוקר ראשי: פרופ' רוני וולך, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית
שם מחקר: פיתוח מינים של עצי יער עמידים ליובש
שנת התחלת המחקר: 2011
שם חוקר ראשי: פרופ' צבי מנדל, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: טקסונומיה ומגוון המינים של כנימות מגן (Coccoidea: Hemiptera) בעצי אלון בישראל, בדגש על משפחת הכרמיליים Kermesidae
שנת התחלת המחקר: 2011
שם חוקר ראשי: ד"ר לאוניד קורול, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: שונות גנטית באיקליפטוס המקור הגודל בישראל
שנת התחלת המחקר: 2010
שם חוקר ראשי: ד"ר לאוניד קורול, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: ניתוח גנטי של עצי שיטה מקומיות בנגב לצורך התאמתן לבתי גידול שונים
שנת התחלת המחקר: 2010
שם חוקר ראשי: סימה קגן, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: בחינת האוכלוסיות השונות של השיטים המקומיות לצורך התאמתן לבתי גידול שונים בדרום
שנת התחלת המחקר: 2010
שם חוקר ראשי: ד"ר עינת שדות, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: מחקרים מולקולאריים לברור השאלה מדוע ייחורים בוגרים מעצי יער אינם משרישים?
שנת התחלת המחקר: 2010
שם חוקר ראשי: ד"ר יגיל אוסם, מנהל המחקר החקלאי
שם מחקר: חידוש טבעי של הברוש המצוי ביערות נטועים בהשפעת תנאי בית הגידול
שנת התחלת המחקר: 2010