מחקרים בנושא אספקת שירותי מערכת אקולוגיים על ידי יערות ישראל

מחקרים בנושא מגוון ביולוגי וערכי טבע ביערות ישראל

מחקרים בנושא מינים פולשים

מחקרים בנושא היערכות לשינויי אקלים