בחינות התאמה להגדרות ה-IUCN

בחינת התאמת מדגם הגדרות תכנוניות לשטחים פתוחים מוגנים בישראל, להגדרת ולקטגוריות IUCN לשטחים מוגנים בינלאומיים

מצאי ומסקנות מחקר שמטרתו היא בחינת מאפייני ההגנה הקיימים על השטחים הפתוחים בישראל, מתוקף תכניות סטטוטוריות וחוקים רלוונטיים נוספים, ומידת התאמתם לקטגוריות בינלאומיות המסווגות שטחים פתוחים מוגנים, כבסיס להגדרה ושיפור של מידת ההגנה המוקנית לשטחים אלו. המחקר נכתב ונערך על ידי לילך בן-דוד פרג, בהנחיית יואב שגיא, אורי רמון ואיריס האן ממכון דש"א.

 להורדת המסמך במלואו »

בחינת התאמת תוכניות יער מפורטות של קק"ל להגדרות IUCN לשטחים מוגנים בינלאומיים

ממצאי ומסקנות מחקר שמטרתו היא בחינת מאפייני ההגנה הקיימים על השטחים הפתוחים בישראל, מתוקף תכניות סטטוטוריות וחוקים רלבנטיים נוספים, ומידת התאמתם לקטגוריות בינלאומיות המסווגות שטחים פתוחים מוגנים, כבסיס לשיפור מידת ההגנה המוקנית לשטחים אלה, ולהכרה בינלאומית בשטחים מוגנים.

המחקר מומן על ידי קק"ל ומכון דש"א והתמקד בבחינה מפורטת של שלוש תכניות יער מפורטות להגדרת ה-IUCN לשטחיים מוגנים. המחקר נכתב ונערך על ידי אדריכל הנוף והאקולוג יהל פורת, בהנחיית יואב שגיא ממכון דש"א ופינחס כהנא. מקק"ל.

להורדת המסמך במלואו »