יער נחל שמריה רנן - נספח תיעוד מקדים

תכנית מספר 7/470/03 - יער נחל שמריה רנן "מכסה" רק חלק קטן מחבל הבשור, המהווה מצידו חלק מהנגב הצפון מערבי. ולמרות זאת, התהליכים ההיסטוריים, שהתרחשו בארץ, כחלק מתהליכים נרחבים יותר במזרח התיכון כולו, לא דילגו על חבל הבשור. יותר מכך, אפילו במיקרוקוסמוס התחום בקו הכחול, ניכרים העקבות של תרבות האדם והחותם הנופי, שהותירו אחריהם אותם תהליכים היסטוריים וגיאופוליטיים. הן בחבל הבשור והן באזור המצומצם יותר הכולל את הנחלים שמריה, פטיש, אופקים, הלמות, חצרים ותפרח והמרחב שביניהם, התגלו וקיימים שרידים כמעט מכל התקופות המוכרות בארץ.

השרידים/האתרים המתועדים בעבודה זו מבטאים פרקים חשובים בסיפור של התיישבות ופעילות האדם באזור. אך על מנת להבינם לעומקם, יש לתאר קודם את התהליכים ו/או המאורעות היסטוריים "הגדולים", ולאורם לבחון את ההקשר של המימצאים ואת משמעויותיהם.

לאזור מאפיינים ייחודיים שהשפיעו על התהליכים והמאורעות: הוא צחיח למחצה וממוקם על גבול המזרע והישימון; ולכן בכל התקופות שהאדם ישב באזור היה עליו להסתגל לקשיי הסביבה הטבעית ולמצוא פתרונות לבעיות המים והחקלאות; האזור הוא גשר גיאוגרפי בין יבשות, על כל המשמעויות הכלכליות, הפוליטיות, הלוגיסטיות והצבאיות שנילוו לכך בתקופות השונות.

השרידים שנותרו בשטח הם תוצרים ישירים של מאפיינים אלה, וניתן לחלק אותם לארבע קבוצות עיקריות: מתקני מים, חקלאות, מבנים צבאיים, דרכים ומסילות ברזל. המשותף להם – כולם הפכו לחלק בלתי נפרד, אך שברירי ועדין מאוד, מהנוף הסובב, לסממני "נוף-תרבות" ובעצם ל"תבנית-נוף-מולדת". על כך מורחב בעבודה זו.

הקליקו כאן להורדת המסמך במלואו

צילום: ארכיון הצילומים של קקל
צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל