סקר בנושא שטחי הכורכר בישראל

אטלס הכורכרים הוא עבודה שיזם מכון דש"א בשיתוף עם קק"ל, רשות הטבע והגנים, אגף שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה. מטרת העבודה היא לאתר ולמפות את מחשופי הכורכר בישראל המצויים בשטחים שאינם מבונים, ולהעריך את מצבם כיום והאיום הקיים לגביהם בעתיד. תשתית זו תאפשר מעקב רב שנתי אחר מצב בית הגידול, שחלקים גדולים ממנו מצויים באזורי הביקוש ונתונים תחת לחצי פיתוח מתמידים.

שטחי הכורכר שנותרו בישראל הינם בתי גידול ייחודיים המשתרעים לאורך מישור החוף. החשיבות הגבוהה של שטחי הכורכר נובעת הן מהערכיות האקולוגית והנופית הגבוהה שלהם ומריבוי ערכי הטבע המצויים בהם, הן מתיפקודם כשטחים טבעיים לפעילות פנאי ונופש בלב המטרופולינים והן מנדירותם וממידת האיום עליהם בשל הימצאותם באזורי הביקוש.

הקליקו להורדת קובץ אטלס הכורכרים »

הקליקו להורדת קובץ מיפוי שימושי הקרקע ברכסי הכורכר »


הקליקו לשכבת מפות הכורכר באתר מכון דש"א »

רכס כורכר מכוסה קרקע ומטעים.  צילום: מתוך אטלס הכורכרים
רכס כורכר מכוסה קרקע ומטעים. צילום: מתוך אטלס הכורכרים