מרחב יערות אופקים - נספח תיעוד מקדים

תכנית מספר 539/03/7 – יערות אופקים "מכסה" רק חלק קטן מחבל הבשור, המהווה מצידו חלק מהנגב הצפון מערבי. ולמרות זאת, התהליכים ההיסטוריים, שהתרחשו בארץ, כחלק מתהליכים נרחבים יותר במזרח התיכון כולו, לא דילגו על חבל הבשור.

הן בחבל הבשור והן באזור המצומצם יותר הכולל את הנחלים שמריה, פטיש, אופקים, הלמות, חצרים ותפרח והמרחב שביניהם, התגלו וקיימים שרידים כמעט מכל התקופות המוכרות בארץ.

השרידים שנותרו בשטח הם תוצרים ישירים של תהליכים אלה, וניתן לחלק אותם לארבע קבוצות עיקריות: מתקני מים, חקלאות, מבנים צבאיים, דרכים ומסילות ברזל.

שרידים אלה הם הוכחה להתפתחויות התרבותיות ובמאורעות הגדולים שהתחוללו בשטח. המבנים הארכיאולוגיים וההיסטוריים מהתקופות הביזנטית, העותומאנית, הבריטית וממלחמת העולם הראשונה, כמו גם מראשית ההתיישבות הציונית וממלחמת העצמאות, ביחד עם נתוני הטבע והנוף של האזור, מהווים היום חלק מהזהות, המורשת ומנוף-התרבות המיוחדים של החבל.

במילים אחרות: השרידים/האתרים המתועדים בעבודה זו מבטאים פרקים חשובים בסיפור של התיישבות ופעילות האדם באזור.

הקליקו כאן להורדת המסמך במלואו