הלימנים בנגב – מסמך מדיניות

לימן בנגב המערבי. צילום: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קקל
לימן בנגב המערבי. צילום: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קק"ל