מגדלי תצפית ביערות קק"ל

הכנת מסמך מדיניות - פתיח

מערך מגדלי תצפית אש כולל 42 מגדלים הפזורים ביערות קק“ל ברחבי הארץ. קק"ל יזמה את יצירתו של מסמך מדיניות הבא לתאר את המצב הפיסי של המגדלים, מידע על מתכנניהם, מצבם הסטטוטורי ומצב התשתיות והבטיחות בסביבתם.

הכנת מסמך מדיניות

מגדלי תצפית האש משמשים כיום רק את צופי האש המתריעים מפני פריצת שריפות. רובם ממוקמים במקומות שולטים בעלי תצפית נופית מרשימה. אי לכך, העבודה בוחנת גם את האפשרויות לשילוב המגדלים במערך תיירות אזורי ולפתיחתם לציבור.

לעבודה ראשונית זו, המוצגת באוגדן בן שלושה חלקים נפרדים, חשיבות רבה. היא עושה צדק היסטורי עם המתכננים, מתעדת את מצב המבנים ובוחנת את האפשרות לשימורם, מתכננת את שילובם במערך התיירות האזורי ובודקת מחדש את תפקודם הבסיסי כמגדלי תצפית אש.

חוברת ההמלצות הכלולה באוגדן מופצת גם כחוברת נפרדת. בתחום אתרעה מפני שריפות נעשית בקק“ל בחינה מעמיקה של טכנולוגיות לוויין חדשניות, שיעילותן רבה באיתור מהיר של מוקדי אש. במסגרת זו נבחן גם המשך תפקודם של מגדלי התצפית בעתיד.

מגדל תצפית ביער משואה.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל
מגדל תצפית ביער משואה. צילום: ארכיון צילומי קק''ל

עבודת איסוף הנתונים להכנת מסמך המדיניות נעשתה ע“י משרד גוטמן אסיף אדריכלים, בהנחיית ועדת היגוי של קק“ל.

להלן פירוט חברי הוועדה ההיגוי לפי תחומי האחריות שלהם:
פינחס כהנא - מרכז וועדת ההיגוי ; ד“ר דוד ברנד - יערן ראשי ומנהל אגף ייעור ; יחיאל כהן - סגן מנהל מרחב מרכז; חנוך צורף - מנהל אזור ההר; שמעונה עדה - מנהלת מחלקת תכנון מרחב צפון; ריקי דאדון - מנהלת מחלקת ארכיון; רמי זריצקי - ממונה על הגנת היערות מאש; משה שלר - מנהל מחלקת קהל וקהילה; ענת גולד - מנהלת מחלקת תכנון מרחב דרום; זוהר צפון - אדריכל מרחב דרום; אלי אריה - מהנדס אגף מפעלי פיתוח; צביקה איילון - מנהל מחלקת קהל וקהילה מרחב צפון.

סקר ותיעוד - צפון

מגדלי תצפית אש ביערות קק"ל - מסמך מדיניות לשימור ושימוש מחדש
חלק א' | סקר ותיעוד - מרחב צפון - כולל:
הקדמה
סקר ותיעוד
סקירת מגדלי התצפית באזור
תיעוד מגדלי התצפית באזור
בבליוגרפיה

המסמך המלא להורדה »

סקר ותיעוד - מרכז ודרום

חלק ב' | סקר ותיעוד - במרחבים מרכז ודרום - כולל:
סקירת מגדלי התצפית באזור
בבליוגרפיה

המסמך המלא להורדה »

הערכה והמלצות

חלק ג' | הערכה והמלצות - כולל:
הקדמה
סקר ותיעוד
הערכה
המלצות
ביבליוגרפיה

המסמך המלא להורדה »

קטלוג מקוון

אגף התכנון של קק"ל הפיק קטלוג מקוון עבור 42 מגדלי תצפית האש הפזורים ברחבי הארץ, וכולל גם מפה דינמית. במידע המפורט עבור כל מגדל ניתן לראות צילום שלו וכן תיאור המצב הפיסי, מצב סטטוטורי ומצב התשתיות והבטיחות בסביבה.

חשוב לציין שמגדלי תצפית האש משמשים כיום רק את צופי האש המתריעים מפני פריצת שריפות. הציבור הרחב אינו רשאי לעלות על המגדלים.

לקטלוג המקוון של מגדלי תצפית האש »