פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים בישראל

מבואות

הקליקו להורדת המסמך במלואו


 

מקרי בוחן והנחיות תכנון

הקליקו להורדת המסמך במלואו


 

עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן

הקליקו להורדת המסמך במלוא