סקר שיטים בערבה - דו"ח סופי, פברואר 2013

קק"ל, במסגרת מדיניותה בטיפול בשטחי יער, לרבות יערות טבעיים לשימור, מקדמת סקרים אקולוגיים כבסיס להכנת תוכניות אסטרטגיות לניהול השטח.

סקר השיטים בערבה מהווה חלק חשוב במאמצי קק"ל לטיפוח ושימור יחידת הנוף הייחודית הנ"ל.

הקליקו להורדת המסמך במלואו

צילום: ארכיון הצילומים של קקל
צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל