ניטור אקו-הידרולוגי ארוך טווח לבריכות החורף בשטחי הניהול של קק"ל

יחידת המדען הראשי בקרן קימת לישראל הציבה את בתי הגידול הלחים בראש סדר העדיפויות וכפועל יוצא הוכנה תכנית לניטור ארוך טווח של בריכות חורף נבחרות בשטחי הניהול של קק"ל.

התכנית תבחן באופן רציף את מצבן מבחינה הידרולוגית, כימית וביולוגית, ותציע המלצות יישומיות לשיפור המצב האקולוגי. להלן מוצג דו"ח הניטור לשנת 2020, אשר התמקד בבריכות באזור הגולן והגליל המערבי.

תכנית ניטור בריכות החורף בשטחי הניהול של קק"ל ברמת הגולן ובגליל המערבי