רשימת נכסי נעדרים

קרן קימת לישראל וחברת הימנותא בע"מ מודיעות בזאת כי לאחר סיום פעילותה של החברה להשבת רכוש של נספי השואה, נכסים הנמצאים בישראל של נספי השואה עברו לאפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים.

בכל פנייה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה יש לפנות למחלקת נכסי נספי שואה באפוטרופוס הכללי.

דוא"ל: Pniyot-hashava@justice.gov.il

מוקד טלפוני: 03-5164117

כתובת דואר:
האפוטרופוס הכללי, היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם
מחלקת נכסי נספי שואה
רחוב השלושה 2, ת"ד 9040. תל אביב - יפו, מיקוד 6109001

להלן רשימת נכסי נעדרים רשומים בקק"ל:

 • אהרון יהושע דמבו
 • אייזמן יחיאל חיים
 • אייזנברג מאיר
 • א.מ.שטרן
 • בורדין גולדה
 • בקולין פייביש
 • גרינברג יצחק
 • דובקין שמואל
 • זילברמן ברק אליאש
 • ליפשיץ יחזקאל
 • משה עמנואל
 • פיינברג קופל
 • פלץ חנה
 • פרוסק ליאון
 • פרידמן רגינה
 • פריזרוביץ חנוך
 • רובק ישראל
 • שיפמן דוד


הערה
: חלק מהנכסים ברשימה במגעים להליכי שחרור מול יורשים.