דו"ח תיקון ליקויים

דו"ח תיקון הליקויים שלפניכם הוגש למבקר המדינה ב-28 במאי 2017. הדו"ח כולל פירוט של השינויים הנרחבים שנעשו בקק"ל מאז שהתקבלה טיוטת דו"ח מבקר המדינה, בנובמבר 2015.
קק"ל, בראשות היו"ר דני עטר, בחרה לערוך מהפכה של ממש בארגון ולתקן את כל הליקויים שעלו בביקורת, ולא רק בתחומים וביחידות שנבדקו, אלא בכל הארגון.

בין השינויים שהונהגו: כתיבה ואישור של נוהלי יסוד המטמיעים עקרונות של ממשל תאגידי תקין; יצירת נהלים למניעת ניגודי עניינים ועריכת הסדרים לכל בעלי התפקידים הבכירים, הממונים והנבחרים; הנהגת כללים של אמות מידה לפעילות הארגון, ויצירת שינוי מהותי בנושא "הקולות הקוראים"; הטמעת תהליך של כתיבת תכניות עבודה שנתיות; הנהגת נורמות חדשות של שקיפות ופרסום כל הפרוטוקולים; שינוי מן היסוד של תהליכי קבלת ההחלטות בארגון; הידוק הבקרה התקציבית; חיזוק מעמדם של שומרי הסף בארגון: הלשכה המשפטית וחטיבת הכספים; מינוי מבקר פנים לארגון, וכן שופט בדימוס, כסמכות המשפטית העליונה בקק"ל, והרשימה עוד ארוכה.

קק"ל גאה להגיש דו"ח זה למבקר המדינה, ולפרסמו כאן לטובת נבחרי הציבור וכל אזרחי ישראל, ותמשיך לשרת את העם היהודי ואת הציבור בישראל, כשהביקורת והשקיפות הן נר לרגליה.


דו"ח תיקון הליקויים