הסדרי ניגוד עניינים

לראשונה בתולדותיה, קק"ל מציבה סטנדרטים חדשים ומתקדמים של הסדרת חשש לניגודי העניינים של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה

  • מידע ומסמכים כלליים

    המשך
  • הסדרי ניגוד עניינים של חברי דירקטוריון קק"ל

    המשך
  • הסדרי ניגוד עניינים של נושאי משרה בארגון

    המשך