קול קורא מס' קק/1205/21 להשתתפות במסלולי פעילות חינוכית ציונית של קרן קימת לישראל

קרן קימת לישראל (להלן - "קק"ל") מזמינה בזאת את כל מי שרואה עצמו זכאי, להגיש בקשות בהתאם לקול קורא זה (להלן – "מבחנים"), להשתתפות במסלולי פעילות חינוכית ציונית של קרן קימת לישראל.

הוראות הקול קורא

נספח תבחינים למסלולי ההשתתפות במימון פעילות חינוכית ציונית 

 

*קול קורא זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי הקול הקורא ונספחים נלווים יכול לפנות לקק"ל  ולקבל מונגש.

*ט.ל.ח בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעה לבין מסמכי הקול הקורא, יגברו הוראות מסמכי הקול הקורא.