קול קורא למימון פרויקטים פיזיים הנדסיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

הנהלת קק"ל מזמינה את הציבור להגיש בקשות לביצוע פרויקטים בישראל שיישומם מותנה בתרומות מקרב ידידי קק"ל בארץ ובעולם, בהליך מחודש ומעודכן.

הקול הקורא הנ"ל יהיה פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

בעלי זכאות המבקשים להגיש בקשה במסגרת הליך זה נדרשים למלא את כל הפרטים בקישור טופס מקוון להגשת בקשות.

תשומת לב המבקשים והמשתתפים בהליך זה להבהרה מספר 1 המפורסמת באתר.

שאלות הבהרה לקול קורא זה יש להגיש בכתב בלבד, לכתובת דוא"ל:
KolKoreProjects@kkl.org.il
לבירורים בנושאים טכניים בלבד ניתן לפנות בדוא"ל:
michaely@kkl.org.il
או בטלפון: 03-526-1178

לידיעת המשתתפים: קק"ל אינה מתחייבת להוצאתו לפועל של פרויקט ככל שלא ימצא תורם וכי הוצאתו לפועל של פרויקט הינו מותנה תרומה. 

לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשה יש ללחוץ כאן

*ט.ל.ח בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעה לבין מסמכי הקול הקורא, יגברו הוראות מסמכי הקול הקורא.