יערות גבעות הכורכר של דרום מישור החוף

יערות גבעות הכורכר בדרום מישור החוף מצויים בלב אזור חקלאי כפרי ובעורף יישובים עירוניים. היערות הכתמיים מצויים בבתי גידול ייחודיים של כורכר, חול ונחלי אכזב.

חזון תכנית האב הוא שיקום ושימור הקישוריות בין היערות לבין המערכות האקולוגיות והנופיות הייחודיות המצויות בהם, העצמת שירותי התרבות: נופש וטיילות, מורשת ונוף, וחיזוק הזיקה למקום. בנוסף, העצמת שירותי ויסות: מניעת סחף קרקע וחומרי הדברה ודישון מהשטחים החקלאיים אל הנחלים, הגברת האבקה, מרעה צופני והדברה ביולוגית עבור השטחים החקלאיים.

מטרות התכנית היא הגדלת מגוון שירותי המערכת האקולוגית ואיכותם, הנגשת הסביבה הפתוחה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה, לצרכי נופש, טיילות וחינוך, תוך כדי שמירה על בריאות היער

על בסיס ניתוח השטח המקדים הוגדר חזון היער ליערות גבעות הכורכר בדרום מישור החוף, כאשר מרבית שטחי היער נמצאים על גבעות כורכר, וביניהם שטחי יער צרים וארוכים לאורך נחלים המהווים קישורים אקולוגיים, נופיים וכן לטיילות ונופש.

מתוך החזון הוגדרו עקרונות התכנון הכלליים ועקרונות תכנון הצומח. השילוב בין נתוני השטח ועקרונות התכנון היווה את הבסיס להגדרת ייעודי השטח היערניים בגבולות התכנון.

בהכנת תכנית האב הוגדרו 85 יחידות של ייעודי שטח יערניים. לכל יחידת ייעוד הוגדר ייעוד ראשי ובמרבית המקרים גם ייעוד משני.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח