יערות שגב-יובלים

יערות שגב ויובלים עוטפים יישובים במרחב המשובץ בהתיישבות יהודית וערבית. היער הוא רב גילי ובעיקרו מחטני, עבר בחלקים גדולים ממנו כריתה וחידוש של העומדים הוותיקים. יחד עם תפקידו המשמעותי של היער בהיבטים של נופש, טיילות ופעילות קהילתית, יער שגב מהווה בית ל"מין דגל" רב חשיבות ועניין – סלמנדרה, שאמנם איננה בולטת בשטח ביום-יום אך היא מין שחשיבותו האקולוגית רבה. עובדה זו מחייבת התייחסות מיוחדת, מחקרית, ניטורית וממשקית, לטווח ארוך.
 
יערות שגב ויובלים ממוקמים משני צידי כבישים אזוריים, ועוטפים יישובים במרחב המשובץ בהתיישבות יהודית וערבית. מאפיינים אלו משפיעים על ניהול היער הנטוע בעיקר בהיבטים של נופש, טיילות, פעילות קהילתית מחד, ומניעת שריפות ואשפה מאידך. היער הוא רב גילי ובעיקרו מחטני, עבר בחלקים גדולים ממנו כריתה וחידוש של העומדים הוותיקים. בהיותו משרת פעילות קהל מגוונת, תחומי הממשק העיקריים הם נופש וטיילות ומניעת שריפות.

עם זאת, יער שגב מהווה בית ל"מין דגל" רב חשיבות ועניין – סלמנדרה, שאמנם איננה בולטת בשטח ביום-יום אך היא מין שחשיבותו האקולוגית רבה. עובדה זו מחייבת התייחסות מיוחדת, מחקרית, ניטורית וממשקית, לטווח ארוך.

היער ינוהל ויטופח כיער מגוון, בריא ובר-קיימא אשר יספק שירותי מערכת אקולוגית בדגש על שרותי תרבות (נופש, טיילות, ספורט, חינוך, קהילה, אסתטיקה, השראה, זהות ומחקר) ושרותי ויסות (החדרת נגר למי תהום וויסות איכות המים, מניעת סחף קרקע, ויסות איכות אויר והאקלים המקומי) לצד אזורים שמורים בהם יישמרו ערכי טבע ייחודיים.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח