יערות גרר וחנון

יערות גרר חנון משתרעים על שטח של כ-22,000 דונם (יערות קיימים ומוצעים), בעיקרם לאורך יובלים באגני הנחלים גרר וחנון.

היערות שייכים לאזור הנגב המערבי וכוללים את יערות שוקדה, נחל חנון, תלמי ביל"ו, נתיבות, שובל, שובלים, גילת - יערות נטע אדם קיימים, יערות נטע אדם מוצעים, יערות פארק קיימים ומוצעים ויער טבעי לשימור. כמו כן כלולים בשטח יערות שאינם לאורך נחלים כמו יער ניר משה, יער דורות, יער שמחוני וחורשות קטנות הנמצאות במרחב התכנון.

היערות שמרביתם נטועים לאורך צירי נחלים, נטועים בנוף תרבותי, המושפע מפעילות האדם לאורך ההיסטוריה. היערות מקשרים, למעשה, בין פסיפס שימושי הקרקע האופייניים לאזור ומהווים מסדרונות אקולוגיים חשובים. השטחים הגובלים ומשפיעים על היערות, הינם ברובם חקלאיים. היישובים בתחום התכנית סמוכים ליערות ועל כן משפיעים על היערות ומושפעים מהם. ניהול יערות המאופיינים בקווי השקה ארוכים במיוחד עם שטחי חקלאות ויישובים, מהווה אתגר מהמעלה הראשונה.

היערות ינוהלו ויטופחו כיערות מגוונים, בריאים ובני קיימא ויאפשרו מגוון שירותים אקולוגיים: שיקום נחלים, שימור קרקע ומים, שיקום וטיפוח ערכי הטבע, הנוף ומורשת תרבות האדם. היערות ישמשו עורף נופי ונופשי ליישובים ויקודמו טיילות ותיירות, שיתרמו לרווחת תושבי האזור.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח

כלניות בנחל גרר. צילום: יעל אילן