יערות צרעה ואשתאול

יערות צרעה ואשתאול מהווים את הגוש היערני המשמעותי הראשון בחתך הרוחב הטיפוסי באזורם מכיוון מערב לכיוון הרי ירושלים במזרח.

יערות אלה מהווים חלק ממארג השטחים הפתוחים של שפלת יהודה, וחוליית קשר בין הרי ירושלים לשפלה הנמוכה. חשיבותם הרבה נובעת ממיקומם בגבול השפלה הנמוכה ומישור החוף, אזורים בהם לא נותרו גושי יער משמעותיים.

היערות משמשים שטחים פתוחים למטרות נופש וטיילות כחלק ממרחב הרי ושפלת יהודה. ליערות תפקיד נופי חשוב בשל מיקומם לאורך עורקי תנועה ראשיים וניצפותם מהם. נופי היערות שוזרים בתוכם תצורות נוף בעלות משאבי טבע רבים, וערכי מורשת מתקופת התנ"ך, דרך התהפוכות ההיסטוריות שעברו על הארץ ועד להתיישבות הציונית החדשה.

יערות צרעה ואשתאול ישמשו שטחים פתוחים רציפים ואיכותיים, קולטי נופש וטיילות, הכוללים אתרי מורשת מגוונים, מוקדי נופש, דרכי קהל, שבילי רגל ואופניים.

פיתוח התשתיות היערניות ייעשה באיזון להשגת שמירה מרבית על ערכי הטבע של האזור. בנוסף, יושם דגש על קשר בין שטחי היער לבין שימושי קרקע ויישובים בתוכו ו/או בסמוך לו, כדוגמת מרחב ביוספרי, בו כל המרכיבים תורמים לשלמות המרחב.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח

מבט אל יערות אשתאול לכיוון מזרח. צילום: צופיה רוזנר סלע